In de populaire wetenschappelijke literatuur is, voor zover bekend, weinig over de aandoening te vinden. In medische vakliteratuur is slechts summiere informatie te vinden, maar dit is voor leken niet hanteerbaar. Zelfs op internet bleek beperkte info beschikbaar, die bovendien niet gebaseerd is op ervaringen van patiënten. Dit is de reden dat deze website opgezet is.

De aandoening Tietze is - zoals in de medische wereld vaak gebruikelijk - in 1921 vernoemd naar zijn ontdekker en naamgever, de Duitse dr. Alexander Tietze. Tietze werd geboren 6 februari 1864 te Liebenau, Neumark (BRD). Hij studeerde in Breslau (Wroclaw) en behaalde zijn doctoraal in 1887. Van 1888-1895 was Tietze assistent in de chirurgische kliniek van Breslau. In 1894 werd hij bevorderd tot chirurg en in 1896 werd hij hoofdarts in het Allerheiligen-Hospital. De Duitser schreef een excellent boek over spoedchirurgie, uitgegeven in 1927, en schreef ook veel in boeken en tijdschriften over chirurgische onderwerpen. Dr. Tietze overleed op 19 maart 1927 te Breslau (BRD).