Ons verenigingsbestuur bestaat uit vier bestuursleden. Zij worden voor een termijn van vier jaar door de algemene ledenvergadering aangesteld, met de mogelijkheid tot herkiesbaarstelling. Het is het beleid van de vereniging dat deze functionarissen geen bezoldiging ontvangen. Zij zijn in die zin vrijwilliger van de vereniging. Het bestuur wordt sinds december 2015 bijgestaan door een aspirant-bestuurslid.

Hieronder het huidige bestuur:

Voorzitter (Vacature)

Jannie Dorst

Jannie Dorst, secretaris

Anja van Halen

Anja van Halen, penningmeester

Rob Braamburg, algemeen bestuurslid

 

 

    Ron Peeters:Aspirant bestuurslid

    Inge Geurts , Adviseur en tijdelijk waarnemend voorzitter tot 30 maart 2017