Skip to content

NHPR en ReumanetNL

De Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie is een vereniging van ongeveer 500 leden van de Nederlandse health professionals in de reumatologie. Onderdeel hiervan is ReumanetNL, waarin fysio- en oefentherapeuten verenigd zijn. Dit is een stichting met ongeveer 160 aangesloten fysio- en oefentherapeuten. ReumanetNL kent een aantal kwaliteitseisen. De stichting kent een bestuur, Raad van Advies en twee commissies (zie organigram). ReumanetNL zoekt samenwerking met de SRPN, en heeft dit reeds met ReumaNederland en de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie. De speerpunten van ReumanetNL zijn meer verspreiding over Nederland te krijgen en de samenwerking met de eerste en tweede lijns zorg versterken.

Specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten beter vindbaar
Mensen met een vorm van reuma zijn vaak op zoek naar een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut in hun buurt die gespecialiseerd is in het behandelen van reumatische klachten. Deze zijn vanaf nu vindbaar op de nieuwe website ReumanetNL

ReumanetNL is een netwerk van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten dat als doel heeft om de kwaliteit, zichtbaarheid en toegankelijkheid van fysio- en oefentherapeutische zorg voor mensen met reuma te bevorderen.

Het netwerk wil graag een landelijke dekking van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten en daarom vragen wij ook patiënten die bij een fysio-en oefentherapeut naar tevredenheid in behandeling zijn, deze behandelaar te informeren over, en zich aan te sluiten bij ReumanetNL zodat ook andere patiënten kunnen profiteren van deze goede zorg. Het bestuur van ReumanetNL biedt dan ondersteuning aan door bijvoorbeeld door het organiseren van bijscholing om te zorgen dat de kwaliteit van die zorg optimaal blijft.

Vriendelijke groet,

Bestuur van ReumanetNL

Nieuws

Latest news

De Arbeidsparticipatietool en de Studietool zijn weer in de lucht

De arbeidsparticipatietool Na een tijdje uit de lucht te zijn geweest, is de arbeidsparticipatietool weer beschikbaar, zie Arbeidsparticipatietool – Samen bouwen aan participatie Waarom? Mensen…

Helpt u mee meer te begrijpen over pijn en vermoeidheid bij reuma?

VUL DAN ONDERSTAANDE VRAGENLIJST IN Link: https://encuestas.ugr.es/index.php/969443?lang=nl Onderzoekers en patiënten uit Europa onderzoeken factoren die pijn en vermoeidheid beïnvloeden bij reumatische aandoeningen. Het invullen van…

NHPR en ReumanetNL

De Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie is een vereniging van ongeveer 500 leden van de Nederlandse health professionals in de reumatologie. Onderdeel hiervan is…

Patiëntenparticipatie: ‘Samen bereik je meer’

NIEUWE KOERS EN NIEUWE WEBSITE Utrecht, 14-12-2021 | ‘Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel. Maar het is ook…

Back To Top