• 18 januari 2017

Zorgverleners in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn geïnterviewd door Renate Visser, vrijwilliger van de Reumavereniging Gouda e.o. over wat ze doen voor mensen met reuma in de regio en over allerlei aspecten rond reuma. Kijk naar wat de reumatoloog,

de reumaverpleegkundige, de fysiotherapeut, de ziekenhuisapotheker en de orthopeed in het Groene Hart Ziekenhuis te vertellen hebben op
http://www.reumagouda.nl/reumazorg-in-beeld/