• 24 augustus 2017

Nadat de arbeidsparticipatietool gepubliceerd is, hebben we een volgende stap in de informatievoorziening gezet en afgerond. Er is namelijk een studietool voor

studenten met het Syndroom van Tietze ontwikkeld.
Zie https://www.studietool.nl/voucherprofile/jv_tietze