• 13 juli 2018

Er is nog (beperkt) plaats op de Tietze-training – Doe het nu en schrijf je in! Wat is het: Een training alleen en specifiek voor leden van de Vereniging van Tietze & Costochondritispatiënten. Je kunt je nog inschrijven! Er zijn nog enkele plaatsen

beschikbaar. Wanneer: donderdag 6 t/m zaterdag 8 september 2018. Terugkomdag op zaterdag 6 oktober 2018. Waar: op locatie centraal in NL. De eerste drie dagen zijn met twee overnachtingen in een mooi hotel. Waarom zou je deelnemen aan deze Tietze AVC-training: De training is bedoeld voor mensen met de ziekte “Syndroom van Tietze en/of costochondritis” om te leren omgaan met de ziekte, de pijn, de onzekerheid en het effect van de ziekte op je totale leven. Als persoon, als partner, binnen een sociaal verband, in je werkkring, etc. Om zo de kwaliteit van leven te vergroten en de neergaande fysieke en mentale spiraal, die velen ervaren, minstens tot stilstand te brengen.
Wat wordt er zoal bereikt:
• inzichten in waar sta ik nu eigenlijk en hoe nu verder?
• gedachten en gevoelens beter kunnen aanvaarden en loslaten/ het een plek kunnen geven
• meer aandacht voor wat zich in het ‘nu’ afspeelt (mindfulness)
• beter (in)zicht krijgen in/op wie je bent, wat je belangrijk vindt/ waar je aandacht aan wilt besteden en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naartoe op weg te gaan)
• praktisch toepasbare oefeningen en oplossingsrichtingen + handvatten & tips
• fijne contacten met deelgenoten; even de tijd nemen om echt met jezelf aan de slag te gaan.
Opbouw van de training:
Na aanmelding krijg je een bevestigingsbrief, voorbereidingsopdracht en daarna een (telefonische) intake. Dan de basistraining in drie dagen (intern), waarna tussentijdse opdracht(en) om in de ‘thuissituatie’ mee aan de gang te gaan en dan een terugkomdag.
De training wordt in zijn geheel door ervaren trainers/coaches begeleid en uitgevoerd. Op onderdelen wordt met externe professionals gewerkt: gespecialiseerde (gedrags-)therapeuten, trainers en (life)coaches (bijv. een yogadocente). Alle betrokkenen hebben ervaring met of weet van Tietze en/of costochondritis en hebben ervaring en expertise met chronische ziekten, pijn en/of vermoeidheid. Aanmelden kan via info@tietze.nl

Bijdrage:
We vragen van de deelnemers een eigen bijdrage van €175,- ; dit is een bijdrage voor eten en overnachtingen. Vele (aanvullende) zorgverzekeringen vergoeden (een deel van) een training of cursus. Je kunt van ons hiervoor een factuur krijgen. Is het bedrag je te groot? Neem dan graag contact op met het bestuur, dan kijken we wat we eraan kunnen doen.
Nog vragen, stel ze via: belangen@tietze.nl  en/of secretariaat@tietze.nl