Ons verenigingsbestuur bestaat uit zes bestuursleden. Zij worden voor een termijn van vier jaar door de algemene ledenvergadering aangesteld, met de mogelijkheid tot herkiesbaarstelling. Het is het beleid van de vereniging dat deze functionarissen geen bezoldiging ontvangen. Zij zijn in die zin vrijwilliger van de vereniging.

Hieronder het huidige bestuur:

 

Voorzitter, vacature 

Jannie Dorst, secretaris

Anja van Halen, penningmeester

Rob Braamburg, algemeen bestuurslid

 

 

    Ron Peeters, algemeen bestuurslid 

    Elke van Delft