Ga naar hoofdinhoud

De diagnose Tietze of costochondritis is nog maar het begin

Het Nederlandse zorgsysteem is tamelijk goed ontwikkeld. Als je echter Tietze- of costochondritispatiënt bent en de diagnose is eenmaal gesteld,  kan blijken dat er over de aandoening weinig bekend is. Soms is de kennis die er is moeilijk te vinden of versnipperd. Artsen in de eerstelijnszorg leggen niet altijd de link met reuma en verwijzen dan ook niet door naar de reumatoloog. Men kan de opmerkingen krijgen:  “Leer er maar mee leven” of “neem maar een pilletje tegen de pijn”. De patiënt kan zich daardoor niet serieus genomen en in de steek gelaten voelen. Wat het ook lastig maakt is dat vaak na een aantal weken de pijn vermindert en zelfs vaak helemaal weg gaat maar na een aantal weken weer terug kan  komen. Patienten gaan dan vaak niet terug naar de huisarts omdat er toch niets aan kan worden gedaan.
Het stellen van de diagnose Tietze kan de patiënt helpen, maar daarmee is de rol van de arts natuurlijk nog niet voorbij. De patiënt weet dan wel wat hem mankeert, maar de huisarts is geen specialist en weet over het algemeen weinig van het ziektebeeld. Normaal gesproken hebben huisartsen een begeleidende en in veel gevallen een coördinerende rol bij chronische en weinig voorkomende of zeldzame ziekten, zoals Tietze en costochondritis. Dat gaat verder dan alleen het stellen van de diagnose. Goed luisteren, de klachten serieus nemen en de patiënt, waar nodig, doorverwijzen naar de specialist of pijnpoli  is al een goed begin.

Het syndroom van Tietze  geeft naast het klinische beeld ook vaak nog veel angst en stress met zich mee. Dit omdat Tietze vaak verward wordt met hartklachten.

Het is daarom belangrijk de patient gerust te stellen, duidelijk uit te leggen wat Tietze is en indien nodig door te verwijzen om andere kwalen uit te sluiten.

Luisteren naar de mondige ervaringskundige patiënt

In Nederland werken gelukkig veel goed opgeleide, kundige en betrouwbare huisartsen en specialisten. Nog betere artsen zijn zij, die begrijpen dat luisteren soms net zo, of zelfs belangrijker is dan een pilletje of een doorverwijzing of medicijn. Zij weten dat empathie met de patiënt diens genezing bevordert. Het maakt hen bovendien tot effectievere genezers en geeft hen grotere professionele tevredenheid.

Tussen arts en patiënt is er sprake van een leverancier-klant verhouding. Artsen ‘verkopen’ een dienst en wij als klant betalen daarvoor. Daarom mogen wij van een arts ook best iets verwachten. Ook denken we zelf mee over ons lichaam, onze aandoening en de behandeling daarvan. Wanneer we daar behoefte aan hebben, vragen we om een second-opinion. Een positieve ontwikkeling, maar soms wel  verwarrend, ook voor de arts. Want hoe ver gaat die eigen verantwoordelijkheid nu eigenlijk?

In de huisartsenopleiding wordt meer dan voorheen aandacht besteed aan  de mondigheid van de patiënt. Willen mensen de verantwoordelijkheid aan de huisarts overlaten, dan is daar niets mis mee. In de meeste gevallen kan die prima tot een oordeel komen. Maar vooral in complexe situaties, zoals bij Tietze, of waarbij bijvoorbeeld de levensstijl of privé-omstandigheden een rol spelen kan eigen inbreng nuttig zijn.

Sinds 1995 is in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wettelijk vastgelegd, dat de huisarts verplicht is volledige informatie te  verschaffen, alle voor- en nadelen van verschillende behandelingen uit te leggen en duidelijk te maken waarom hij tot een bepaalde keuze is gekomen.

Tips voor een optimale relatie met de huisarts

 • Vraag bij een gesprek, hoe de huisarts denkt over zaken als alternatieve geneeswijzen of het voorschrijven van medicijnen.
 • Noteer voor een bezoek aan de huisarts uw vragen. Dit dient tijdens het gesprek als  geheugensteuntje en na afloop als controle.
 • Wees open. Zeg wat u denkt, voelt en wilt. Durf te vragen om meer informatie als iets onduidelijk is.
 • Zeg het ook als u zich niet serieus genomen voelt of ontevreden bent over de behandeling.
 • Spreek uw eventuele angsten en twijfels uit. Als u weer  thuis bent is het te laat.
 • Herhaal na afloop van het bezoek de gegeven informatie om te kijken of u alles  goed begrepen hebt.
 • Bestaat er een folder vraag daar dan om.
 • Schroom niet om in een belangrijke situatie een “second opinion” te vragen. Het is immers uw lijf en uw gezondheid.

Gouden regels

Een patiënt mag er op vertrouwen dat zijn (huis)arts:

 • Hem met acute borstpijnklachten altijd ontvangt en onderzoekt.
 • Zijn klachten serieus neemt, ook al is de oorzaak hem niet direct bekend.
 • Weet dat je je pijn niet bedenkt.
 • Begrijpt dat de pijn zo erg is als de patiënt die ervaart.
 • Hem goed uitlegd wat de aandoening die gediagnotiseerd is inhoud.
 • Hem niet de deur uitstuurt met de boodschap “leer er maar mee leven”.
 • Hem verwijst naar eventuele patienteninformatie.
 • Hem in voorkomende gevallen verwijst naar een centrum. voor behandeling van chronische pijnklachten.
 • Er bij medische ingrepen rekening mee houdt, dat mensen met chronische pijn vaak meer, of andere medicijnen nodig hebben.
 • Vertrouwt op- en handelt naar zijn gezonde klinische verstand.
 • Begrijpt dat de patiënt er ondanks alles goed verzorgd kan uitzien er zelfs kan lachen en plezier kan hebben.
 • Zichzelf ziet als een goede schakel tussen de behandelaar en de patiënt  en hij samen met de patiënt naar een oplossing zal zoeken.
 • Hem altijd ongevraagd de testresultaten geeft.
 • Hem altijd uitnodigt contact met hem op te nemen als de klachten voortduren.
 • Altijd bereid is om de situatie opnieuw te bekijken.
 • Hem bij diagnostische twijfel in ieder geval een pijnstiller voorschrijft (behalve bij allergie).
 • Hem behandelt zoals hij zelf graag behandeld zou willen worden.

Advieslijn voor klachten

Bent u ontevreden over uw huisarts of specialist, voelt u zich niet serieus genomen en wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Via de Advieslijn van de Consumentenbond helpt men u graag verder. Het nummer van de Advieslijn is 070-4454545. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-18.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de klachtenprocedure en uw recht om een andere arts te kiezen of een second opinion te vragen. Voor leden van de Consumentenbond is het advies gratis.

Laatste nieuws

Latest news

Nieuwe ledendag 5 november

Nieuwe leden … daarvan hopen we dat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen binnen de vereniging. Wanneer: Op zaterdag 5 november a.s. van 10.00…

Onderzoek geneesmiddelen

Beste leden van onze mooie vereniging, Wellicht hebben jullie al vernomen dat ik mij meer in ga zetten voor de jongeren binnen de vereniging (wat…

Enquête Jaarkalender en Training

Daar zijn we weer met een nieuwe oproep voor iedereen t/m 30 jaar binnen onze vereniging. Zaterdag 21 mei wordt er voor de eerste keer…

Helpt u mee meer te begrijpen over pijn en vermoeidheid bij reuma?

VUL DAN ONDERSTAANDE VRAGENLIJST IN Link: https://encuestas.ugr.es/index.php/969443?lang=nl Onderzoekers en patiënten uit Europa onderzoeken factoren die pijn en vermoeidheid beïnvloeden bij reumatische aandoeningen. Het invullen van…

Back To Top