skip to Main Content

Arbeidsparticipatietool kan de arbeidspositie van mensen met Tietze versterken

Bij mensen met een chronische aandoening of handicap heeft slechts 30% een betaalde baan. Voor hen versterkt ‘werken’ het meedoen in de maatschappij. Voor 70% komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan en zorgt het voor financiële problemen. Zo’n 15 patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom een Arbeidsparticipatietool: een speciale website en een app.

Gevolgen

Mensen met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de bijstand terecht, hun bedrijfje gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering, omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Werk is nodig om de financiële positie te verbeteren, waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt.

Oorzaken

Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In veel gevallen  speelt als oorzaak de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals c.q. behandelaars die hierbij betrokken zijn. Maar ook de mensen met een chronische aandoening of handicap zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Oplossing

Met de Arbeidsparticipatietool – bedoeld voor, zowel de mensen met de aandoening, als voor leidinggevenden, collega´s, werkgever, medewerkers van het UWV, arbo/verzekeringsartsen, WMO-ambtenaren, maar ook bij huisartsen – willen wij de arbeidspositie van mensen met Tietze of een andere (chronische) aandoening versterken. Medewerkers met een vraag over arbeid in relatie tot hun aandoening of handicap, arbeidsongeschiktheid, die ondersteuning nodig hebben bij een situatie op het werk, de mogelijkheden tot arbeidsparticipatie willen verbeteren, of tips willen hebben voor solliciteren, kunnen voor informatie terecht op de speciale website van de Arbeidsparticipatietool. Ook is deze informatie via een mobiele website beschikbaar. Met deze Arbeidsparticipatietool denken wij veel onbekendheid en koudwatervrees bij werkgevers te kunnen wegnemen, of problemen op de werkvloer te voorkomen: “Op die manier willen wij bereiken dat meer mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen.”

Participatiewet

Voor de ontwikkeling van de Arbeidsparticipatietool hebben de deelnemende patiëntenorganisaties van het Ministerie van VWS subsidie ontvangen. Het ontwikkelingstraject past geheel in de huidige trend dat iedereen naar vermogen moet kunnen meedoen. De deelnemende organisaties horen bij de volgende aandoeningen: Syndroom van Tietze, Costochondritis, ADHD, Groeihormoondeficiëntie, Groeistoornis, Hernia, Hoofdpijn, Hypofyseaandoeningen, ITP, Leveraandoening, PDS, Psoriasis, Rugpijn, Sclerodermie, Scoliose, SLE, Voedselallergie.

Tools m.b.t. arbeidsparticipatie

  • De website die hiervoor is ontwikkeld
  • De app voor uw mobiele telefoon ‘Arbeidsparticipatietool Tietze’ waardoor u in 5 minuten bijgepraat wordt over Tietze en Werk. Deze is verkrijgbaar in de app-shop
  • De folder die in het kort vertelt over arbeidsparticipatie en chronisch ziek. De folder wordt op verzoek toegestuurd, zodat u deze onder huisartsen, fysiotherapeuten en andere geintereseerden kunt verspreiden. Mail naar info@tietze.nl

Studeer je of ga je studeren? Bekijk dan ook de studietool voor studeren met Tietze.

Laatste nieuws

Latest news

NHPR en ReumanetNL

De Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie is een vereniging van ongeveer 500 leden van de Nederlandse health professionals in de reumatologie. Onderdeel hiervan is…

Patiëntenparticipatie: ‘Samen bereik je meer’

NIEUWE KOERS EN NIEUWE WEBSITE Utrecht, 14-12-2021 | ‘Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel. Maar het is ook…

Verdiepingstraining

Verdiepingstraining: vrijdag 9 en zaterdag 10 sept. 2022.

AVC basistraining

AVC basistraining: donderdag 3 t/m zaterdag 5 maart 2022 met een terugkomdag op zaterdag 2 april 2022

Back To Top