skip to Main Content

Onze vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Zijn zijn actief in een van onze commissies en/of als bestuurder. Zonder deze vrijwilligers zou onze vereniging niet bestaan. En we kunnen nog steeds vrijwilligers gebruiken!

 • Wat? Op de pagina Vrijwilligerswerk en Werkpakketjes is meer te lezen over de werkzaamheden die vrijwilligers op zich nemen. Dat kan periodiek inzet zijn van een enkel uur tot meerdere uren per maand. Uiteraard worden de uit te voeren werkzaamheden en de daarvoor benodigde inzet in overleg met de vrijwilliger afgestemd. Zo is er altijd werk te vinden dat past bij uw beschikbaarheid.
 • Wie? Op de pagina Bestuur kunt u zien wie de huidige bestuursleden zijn. Ook staat vermeld voor welke portefeuille(s) zijn verantwoordelijk zijn.
 • Hoe? Onze vereniging is van mening dat iedereen een interesse en talent heeft waar wij graag gebruik van maken. Geen ervaring is voor ons geen voorwaarde. Enthousiasme voor onze vereniging wel. Ook faciliteren wij korte trainingen ter ondersteuning van je werkzaamheden. Wij nodigen u graag uit contact op te nemen via info@tietze.nl om te bekijken hoe u ons kunt helpen.

Vacatures binnen de vereniging

Vacature Penningmeester
Helaas heeft onze penningmeester, Anja van Halen, aangegeven te stoppen met deze functie vanwege een nieuwe baan. In april 2019 liep de termijn af en Anja stelt zich niet opnieuw verkiesbaar. Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Deze dient te voldoen aan de volgende criteria:

De taken van de penningmeester zijn o.a.:

 • Het controleren van de ledenadministratie, deze wordt door Stichting MEO bijgehouden.
 • Controle van de ontvangen ledencontributies.
 • Controleren en verwerken van binnengekomen facturen en declaraties.
 • Het tijdig goedkeuren en verzenden van klaargezette betalingen. (samenwerking met Stichting MEO)
 • Voorbereiden subsidieaanvraag ( aanvraag uiterlijk 1 okt)
 • Aanvragen en beheer van subsidiegelden.
 • Opmaken Balans en resultatenrekening met toelichting eventueel in samenwerking met een derde partij (bv. Accountant of samenwerkingspartner).
 • Opstellen begroting in samenspraak met het bestuur en eventueel met ondersteuning van Stichting MEO.
 • Beheer geldrekening van de vereniging waarvoor zij tekenbevoegd is.
 • Coördineren van contact met accountant en/of Stichting MEO, alsmede aanleveren stukken voor de jaarrekening.
 • Afstemmen inkomsten en uitgaven conform begroting.

Tijdsbesteding

 • Alles is op basis van vrijwillige inzet van ongeveer gemiddeld  twee à drie uur per week
 • Tweemaal per jaar (feb en sep) een tweedaagse bestuursvergadering (voorbereiding op ALV)
 • Eenmaal per jaar eendaagse bestuursvergadering (uitwerken plannen n.a.v. ALV)
 • Eventueel Skype vergadering in overleg

Kennis en vaardigheden

 • Administratieve/ financiële  achtergrond
 • Betrouwbaar en integer
 • Proactieve houding
 • Verantwoordelijkheid nemen en goed kunnen samenwerken

Voor de functie van penningmeester zal een V.O.G. verklaring worden aangevraagd. Heb je interesse of wil je meer informatie, mail dan naar secretariaat@tietze.nl

Vacature Voorzitter van de vereniging

Functieomschrijving

De vereniging van Tietze– en costochondritispatiënten is per direct op zoek naar een persoon met hart voor mensen met reuma gerelateerde Tietze– en costochondritisklachten, die de rol van voorzitter op zich wil nemen. Inzet voor de vereniging is op vrijwillige basis.

Belang van de functie

De vereniging van Tietze– en costochondritis patiënten is een landelijke patiëntenvereniging met ongeveer 180 leden. De vereniging behartigt sinds 2004 de belangen van deze patiënten op het gebied van Informatievoorziening, Deelgenotencontact en Algemene Belangenbehartiging.

Affiniteit met de doelgroep van (chronische) pijnpatiënten is een must!

De voorzitter is onderdeel van het totale bestuur. Andere functies in het bestuur zijn:

de Penningmeester (financiële zaken), de Secretaris (secretariële werkzaamheden en contacten ‘naar buiten’), een bestuurslid Belangenbehartiging (koepelorganisaties, NL & Europese belangen + trainingen), een bestuurslid Deelgenoten (= lotgenotencontact volgens de subsidiegever), samen met een actieve commissie Deelgenoten (het organiseren van landelijke en regionale lotgenotencontacten) en een bestuurslid Medische zaken. Alle bestuurs- en commissieleden zijn vrijwilligers.

Er is een mogelijkheid tot vergoeding van gemaakte (on)kosten..

Taken/activiteiten/functie-inhoudelijk

 • Vertegenwoordigt de vereniging in– en extern.
 • Is een motiverende teamplayer
 • Vormt samen met de Secretaris en Penningmeester, in operationele zin, het DB.
 • Coördineert in samenspraak met de andere bestuursleden de bestuurs- en commissietaken en –werkzaamheden.
 • Zit jaarlijks de ALV’s voor (algemene- en bijzondere ledenvergaderingen).
 • Zit bestuursvergaderingen voor en organiseert i.s.m. de Secretaris de agenda.
 • Is in staat andere bestuursleden bij de uitvoering van hun taken te assisteren en te motiveren.
 • Heeft een visie op de toekomst van de vereniging en ziet (mede) toe op de uitvoering en evaluatie van het verenigingsbeleid.
 • Neemt samen met andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid.
 • Houdt ‘voeling’ met de commissies om zodoende toe te zien op de uitvoering van het verenigingsbeleid.
 • Bewaakt de afhandeling van klachten en aan- en opmerkingen over de vereniging..
 • Onderhoudt en ontwikkelt (mede) netwerken met andere (patiënten)verenigingen en andere mogelijke samenwerkingspartners.
 • Beïnvloedt samen met de andere bestuurders het imago van de organisatie; draagt de missie en visie van de vereniging uit.

Kennis/ervaring/vaardigheden

 • Bestuurlijke ervaring is een pre, maar de kandidaat weet vooral een organisatie en het bestuur te motiveren en te stimuleren in het behalen van haar doelen
 • Is representatief en draagt de vereniging ten volle uit in haar doen & laten
 • Onze voorkeur: heeft een netwerk in de gezondheidszorg, de (para)medische werelden/of bij charitatieve organisaties
 • Is in staat de leden van de vereniging te binden en te motiveren
 • Kan coördineren en projecten initiëren
 • Houdt het overzicht en is resultaatgericht.

Tijdsbesteding

 • Een gemiddelde inzet van acht uur per maand.
 • Bestuur en commissies vergaderen ca. acht keer per jaar via Skype.
 • Daarnaast is er tweemaal per jaar een tweedaagse bestuursvergadering incl. overnachting.
 • Na een ‘proefperiode’ van ca. zes maanden zal de kandidaat in de ALV worden voorgedragen.
 • De functie wordt veelal voor vier jaar ingevuld, waarna nog een periode van vier jaar verlengd kan worden.
 • Mocht je interesse hebben of meer willen weten over deze functie kan je contact opnemen met Jannie Dorst via Secretariaat@tietze.nl

Definitieve invulling takenpakket in onderlinge afstemming met het bestuur

Het laatste nieuws

Latest News

15 oktober 2019
Hoe maak je een (positieve) impact? Schrijf je in voor onze training.

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en heb je een beperking of chronische ziekte? Dan hebben we een interessante training voor je. Denk…

1 oktober 2019
Uitnodiging deelgenotenweekend en ALV

Dit jaar vindt het deelgenotenweekend plaats op 16 en 17 november. We gaan er ‘natuurlijk’ met elkaar een mooi en creatief weekend van maken. We…

Latest News

15 oktober 2019
Hoe maak je een (positieve) impact? Schrijf je in voor onze training.

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en heb je een beperking of chronische ziekte? Dan hebben we een interessante training voor je. Denk…

Back To Top