Skip to content

In de populaire wetenschappelijke literatuur is, voor zover bekend, weinig over de aandoening te vinden. In medische vakliteratuur is slechts summiere informatie te vinden, maar dit is voor leken niet hanteerbaar. Zelfs op internet bleek beperkte info beschikbaar, die bovendien niet gebaseerd is op ervaringen van patiënten. Dit is de reden dat deze website opgezet is.

De aandoening Tietze is – zoals in de medische wereld vaak gebruikelijk – in 1921 vernoemd naar zijn ontdekker en naamgever, de Duitse dr. Alexander Tietze.

Tietze werd geboren 6 februari 1864 te Liebenau, Neumark (BRD). Hij studeerde in Breslau (Wroclaw) en behaalde zijn doctoraal in 1887. Van 1888-1895 was Tietze assistent in de chirurgische kliniek van Breslau. In 1894 werd hij bevorderd tot chirurg en in 1896 werd hij hoofdarts in het Allerheiligen-Hospital. De Duitser schreef een excellent boek over spoedchirurgie, uitgegeven in 1927, en schreef ook veel in boeken en tijdschriften over chirurgische onderwerpen. Dr. Tietze overleed op 19 maart 1927 te Breslau (BRD).

Arno Hol heeft een gedegen online naslagwerk opgezet, wat nog steeds de basis is van de huidige website www.tietze.nl. Samen met Inge Geurts is Arno in 2004 de Vereniging van Tietze patiënten gestart, waarbij informatievoorziening en deelgenotencontact speerpunten waren en waar in de eerste jaren ongeveer dertig Tietzepatienten jaarlijks informeel bij elkaar kwamen. Door in 2006 aan te sluiten bij de Reumabond en daarbij de mogelijkheden voor subsidie werden ontdekt, groeide de vereniging steeds verder naar een professionele en erkende patiënten zorgverlener. Omdat Costochondritispatiënten veelal dezelfde problemen hebben als patienten met het Syndroom van Tietze, besloot de vereniging in 2009 verder uit te breiden en werd de naam veranderd in de vereniging van Tietze- en costochondritispatiënten, waarbij naast informatievoorziening en deelgenotencontact, ook belangenbehartiging en medisch onderzoek speerpunten zijn geworden.

Nieuws

Latest news

De Arbeidsparticipatietool en de Studietool zijn weer in de lucht

De arbeidsparticipatietool Na een tijdje uit de lucht te zijn geweest, is de arbeidsparticipatietool weer beschikbaar, zie Arbeidsparticipatietool – Samen bouwen aan participatie Waarom? Mensen…

Helpt u mee meer te begrijpen over pijn en vermoeidheid bij reuma?

VUL DAN ONDERSTAANDE VRAGENLIJST IN Link: https://encuestas.ugr.es/index.php/969443?lang=nl Onderzoekers en patiënten uit Europa onderzoeken factoren die pijn en vermoeidheid beïnvloeden bij reumatische aandoeningen. Het invullen van…

NHPR en ReumanetNL

De Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie is een vereniging van ongeveer 500 leden van de Nederlandse health professionals in de reumatologie. Onderdeel hiervan is…

Patiëntenparticipatie: ‘Samen bereik je meer’

NIEUWE KOERS EN NIEUWE WEBSITE Utrecht, 14-12-2021 | ‘Om van patiëntenparticipatie een succes te maken, zijn krachtige patiënten- en cliëntenorganisaties essentieel. Maar het is ook…

Back To Top