Skip to content

Wat is het?

Er is eigenlijk weinig verschil tussen het syndroom van Tietze en costochondritis. Beide aandoeningen zijn aan elkaar geliëerd en hebben te maken met een ontsteking van het ribkraakbeen. Bij Tietze beperkt de aandoening zich tot het kraakbeen tussen de ribben en  het borstbeen en kan er sprake zijn van een zwelling onderaan het borstbeen. We spreken van costochondritis indien het kraakbeen tussen de ribben en bijvoorbeeld ruggengraat ontstoken is.

Zeldzame of chronische ziekte?

Op verzoek van de vereniging is er in 2010 door het TNO bij de doelgroep een onderzoek gedaan.Aangenomen wordt dat er ongeveer 5.000 Tietze- en of costochondritispatiënten in Nederland zijn waarmee de aandoening binnen de zeldzame aandoeningen valt. Maar dat is slechts een aanname. Bij de meeste gediagnosticeerde patiënten verdwijnen de ontstekingen na een aantal maanden, echter er zijn ook Tietze-patiënten waarbij  de klachten maanden tot jaren aanhouden. Deze patiënten vallen onder de chronisch Tietze-patiënten groep en daar is de informatie op deze website ook op gebaseerd.
[bron 24-12-2015: website van het ReumaNederland]

Enkele belangrijke feiten over deze aandoeningen zijn:

 • Tietze is geen levensbedreigende aandoening
 • De klachten verdwijnen vanzelf na enkele maanden, maar in sommige gevallen wordt deze ook chronisch en houdt de pijn jaren aan
 • De pijnklachten kunnen veel angst en stress opleveren
 • De oorzaak is niet duidelijk
 • Een eenduidige behandeling is niet bekend
 • Contact met deelgenoten kan u helpen
 • Tietze komt in alle leeftijdsgroepen voor bij zowel mannen als vrouwen
 • Tietze en costochondritis zijn beide niet-bacteriële ontstekingen en daarmee ook niet te behandelen met antibiotica
 • De behandeling bestaat uit het toedienen van ontstekingsremmende pijnmedicatie, maar fysiotherapie en een goede houding en buikademhaling kan verlichting geven
Veelgestelde vragen

“Ik voel en denk dat mensen met Tietze vooral zichzelf moeten blijven. Wat goed is voor jou is dat niet altijd voor een ander. Kom dus op voor jezelf. Een beetje minder kan ook best nog heel goed zijn.”

Ter verduidelijking:

costo = rib
chondr = kraakbeen
itis = ontsteking

Medische disclaimer

De website heeft uitsluitend een informatief karakter. De informatie op deze website is naar beste eer en geweten samengesteld, gebaseerd op de kennis en de beschikbare informatie van het moment van samenstellen. Helaas ontbreekt tot op heden binnen de vereniging en bestuur medische ondersteuning. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient aan ons te worden verzocht.

Neem contact op

Hoe herken ik het?

In de borststreek komt vaak scherpe pijn voor aan de ribben (costaal), toenemend bij het aanraken van of drukken op de ribben of het borstbeen. In sommige gevallen kan naast de pijn en lokale gevoeligheid ook roodverkleuring van de huid en zwelling optreden. De pijn wordt vaak verergerd door inspanning en bewegingen waarbij de borst uitzet en de ribverbindingen bewegen. Ook kan de pijn uitstralen naar armen, nek, hoofd of andere plekken in het lichaam. Daarnaast kan pijn op meerdere gewrichten verspreid door het lichaam voorkomen. Naast klachten aan het bewegingsapparaat, worden ook symptomen op cardiaal en pulmonaal niveau (hart en longen), in het verteringsstelsel of op mentaal niveau vermeld. Patiënten kunnen gezien de locatie van de klachten angstgevoelens ervaren, echter is niet altijd duidelijk of dit oorzaak of gevolg is. 

Let op: bovengenoemde symptomen zijn voorbeelden van symptomen die werden ervaren door mensen gediagnosticeerd met het syndroom van Tietze en of costochondritis. De symptomen kunnen per persoon verschillen en het is niet met zekerheid te zeggen of deze symptomen verband houden met het syndroom van Tietze en/of costochondritis.

Factsheet symptomen

Preventie

Probeer in overleg met de huisarts, de oorzaak van de klachten inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door het bijhouden van een dagboek. Probeer het gevolg helder te krijgen. Kortom, ontstond Tietze door onverwerkte spanningen en angsten of juist andersom. Vermijd die inspannende activiteiten die de ribben en de borstkas extra belasten en de klachten veroorzaken.

Mogelijke oorzaken

De oorzaak van de ontsteking van de ribverbinding is vaak onbekend. Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn, zoals:

 • langdurige inspanningen en bewegingen die de borstkas ver uitzetten en daardoor de ribben verplaatsten, zoals diep ademen, liggen, buigen, veelvuldig schrapen van de keel, hoesten, niesen en zware lichamelijke inspanning
 • trauma, zoals een klap of stoot tegen de borst
 • ongewone (al dan niet zware) lichamelijke inspanningen.
 • een zwangerschap
 • infectie van de bovenste luchtwegen.
Achterzijde borstkas (rood = pijnzones)

Achterzijde borstkas (rood = pijnzones)

Oorzaak pijn

Pijn op de borst kan verschillende oorzaken hebben en hoeft lang niet altijd met Tietze te maken te hebben. Het kan bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden door een hartaandoening. Het is van belang dit eerst te laten onderzoeken, omdat een hartaandoening op korte termijn levensbedreigend kan zijn. Daarom laten artsen meestal een elektrocardiogram (ECG) en een borströntgenfoto maken en diverse bloedtesten doen. Als ze de symptomen niet vertrouwen en zelfs als alle testen een normaal beeld geven, kunnen ze de patiënt soms toch laten opnemen, omdat normale testen een hartaanval niet volledig uitsluiten.

Als uiteindelijk Tiete geconstateerd wordt is, indien de patient twijfelt, een goede zelftest om met een vinger op de pijnlijke plek te drukken. Wordt de pijn direct erger kan het niet het hart of longen zijn die de pijn veroorzaakt. Het hart en longen liggen te diep om met een vinger een pijnprikkel mee op te wekken.

Bij twijfel raadpleeg altijd een arts.

Zelfdiagnose

Een goede en tegelijkertijd simpele manier om te testen of de klachten met Tietze en/of costochondritis te maken kunnen hebben kan als volgt worden gedaan: Druk voorzichtig, maar met enige kracht op de pijnlijke plek bij het borstbeen of op de rib. Indien de pijn op dat moment sterk verhevigt is er mogelijk sprake is van Tietze en/of costochondritis. Indien de klachten met het hart te maken hebben zal de pijn op deze manier niet verhevigen, omdat het hart immers veilig beschermd en onbereikbaar achter de ribben in de borstkas ligt.

Zelftest

Onderstaande zelftest kan helpen om sneller meer van de symptomen van de aandoening te leren herkennen. Als het merendeel van bovenstaande vragen met JA kan worden beantwoord, dan is er waarschijnlijk sprake van het syndroom van Tietze of van costochondritis.

 

Klachten Ja Nee
Scherpe pijn t.h.v. het borstbeen
Scherpe pijn t.h.v. de ribben, het sleutelbeen en rugwervels
Pijn wordt heviger bij druk op de pijnlijke plek(ken)
Pijn wordt heviger bij extra belasting van borst en ribben
Kraakbeenzwelling onder het borstbeen
Gevoeligheid van het kraakbeen van borstbeen en ribben
Verkleuring van de huid rond de pijnlijke plek(ken)
U bent pas bevallen
U heeft uw borstkas onlangs zwaar belast
U belast regelmatig uw borstkas door kuchen,  niezen etc

Alleen voor leden

Dit kader verbergt inhoud die alleen beschikbaar is voor leden. Bent u nog geen lid? Via onderstaande knop kunt u uw lidmaatschap afsluiten. Deze is 12 maanden geldig en geeft meteen toegang tot deze en andere inhoud. Bent u al lid? Gebruik dan de link om in te loggen op uw account.

Word lidIk ben al lid

Veelgestelde vragen Neem contact op

“Ik ben met mijn pijnklachten uiteindelijk op de eerste hulp beland en daarna bij allerlei artsen. Die verklaarden dat het tussen mijn oren zat.”

Hoe gaat het verder?

Levensbeïnvloedend

Zoals uit de inhoud van deze website mag blijken, worden veel chronische patiënten dagelijks geconfronteerd met Tietze, waarbij een ieder de klachten anders ervaart. Hierdoor kan de aandoening vanwege de veelal indringende pijnklachten vaak als negatief levensbeïnvloedend worden beschouwd en verdient de aandoening en de gevolgen daarvan meer aandacht dan ze nu krijgt van de medische wetenschap. In 2019 is door middel van een gevalideerde vragenlijst geïnventariseerd hoe mensen met Tietze hun eigen kwaliteit van leven beoordelen. Hieruit blijkt dat patienten met Tietze hun kwaliteit van leven beoordelen met gemiddeld 61.4 punten uit een totaalscore van 100 punten. Dit is beduidend lager dan de kwaliteit van leven van de algemene Nederlandse bevolking

Factsheet symptomen

Belangrijke adressen

Hieronder een aantal belangrijke adressen m.b.t. pijn en pijnbestrijding. Deze heeft de vereniging in de loop van de tijd verzameld c.q. aangereikt gekregen. Het is een kleine selectie zonder compleet te zijn.

 • Pijnpolikliniek – UMC Utrecht
  Onderdeel van het instituut voor anesthesiologie. Hier worden jaarlijks zo’n duizend pijnpatiënten behandeld door een team van anesthesiologen, een psycholoog, een psychiater en een maatschappelijk werkster. Ze werken nauw samen met revalidatie-artsen, neurologen, orthopeden, plastisch chirurgen, neurochirurgen en anderen om de pijn van kankerpatiënten en patiënten met chronische, niet kwaadaardige pijn te verlichten. Meer informatie achter de link
 • Stichting Pijn-Hoop
  De stichting is een patiëntenorganisatie voor mensen met chronische pijn. Ze organiseert deelgenotencontact over pijn en pijnbestrijding en de maatschappelijke en sociale problemen die daardoor kunnen ontstaan. Zij behartigt de belangen van pijnpatiënten en verstrekt informatie over dit onderwerp. De Pijnstichting Nederland verzamelt kennis over pijn en pijnpatiënten en geeft voorlichting over pijn aan publiek en hulpverleners. De aangesloten vrijwilligers zijn allemaal zelf patiënt en weten dus waarover ze spreken. Meer informatie achter de link
 • Revalidatiecentrum Breda
  Poliklinische revalidatie is mogelijk voor volwassenen en kinderen. Het centrum heeft een pijnprogramma en organiseert pijncursussen. Meer informatie achter de link
 • Revalidatiecentrum Delft en omstreken
  Poliklinische revalidatie is mogelijk voor volwassenen en kinderen. Het centrum heeft een pijnprogramma en organiseert pijncursussen. Meer informatie achter de link
 • Pijnstichting Nederland
  J.A. Prinsstraat 11, 1785 BB Den Helder, Telefoon: 0223-637116. De stichting verzamelt kennis over pijn en geeft voorlichting over pijn en pijnbestrijding.
 • Libra Revalidatie & Audiologie
  Poliklinische revalidatie is mogelijk voor volwassenen en kinderen. Het centrum heeft een pijnprogramma en organiseert pijncursussen. Meer informatie achter de link
 • Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn
  De vereniging die zich ten doel heeft gesteld het wetenschappelijk pijnonderzoek en de praktische pijnbestrijding in Nederland te bevorderen en te verbeteren. De D.P.S. is het Nederlandse onderdeel (chapter) van de I.A.S.P. (International Association for the Study of Pain). De Europese landen hebben zich verenigd in de European Pain Federation EFIC®. De D.P.S. komt voort uit de vereniging die voorheen bekend stond onder de naam N.V.B.P., de Nederlandse Vereniging ter Bestudering van Pijn. Meer informatie achter de link
 • Optimal Care Pijnklinieken biedt pijnbehandelingen voor patiënten met chronische pijnklachten. Zij zijn toegankelijk voor iedereen met (chronische) pijnklachten en bieden hoogwaardige en persoonlijke zorg, zonder wachtlijsten. Meer informatie achter de link
 • Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, Polikliniek Pijn en Pijnbestrijding
  Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD Rotterdam, Telefoon:  010-4639222. In een pijnpolikliniek is een pijnteam werkzaam, welk team is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Tevens is een kenniscentrum aan de kliniek verbonden. Hierin verricht het pijnteam wetenschappelijk onderzoek naar de  ervaringen van patiënten met chronische pijn en naar de effecten van behandelmethoden als fysiotherapie, psychotherapie en elektrostimulatie.
 • Landelijke Pijnorganisatie
  Eén platform voor en met pijnpatiënten. Meer informatie achter de link
 • Liebscher & Bracht
  Een pijnvrij leven voor ieder mens. Ontdek een compleet nieuw perspectief op de ontwikkeling en behandeling van pijn en ontdek hoe je jezelf direct kunt helpen. Kijk op link

Wat kan ik doen?

Behandelingen

Het Nederlandse zorgsysteem is tamelijk goed ontwikkeld. Als je echter Tietze- of costochondritispatiënt bent en de diagnose is eenmaal gesteld,  kan blijken dat er over de aandoening weinig bekend is. Soms is de kennis die er is moeilijk te vinden of versnipperd. Artsen in de eerstelijnszorg leggen niet altijd de link met reuma en verwijzen dan ook niet door naar de reumatoloog. Men kan de opmerkingen krijgen:  “Leer er maar mee leven” of “neem maar een pilletje tegen de pijn”. De patiënt kan zich daardoor niet serieus genomen en in de steek gelaten voelen. Wat het ook lastig maakt is dat vaak na een aantal weken de pijn vermindert en zelfs vaak helemaal weg gaat maar na een aantal weken weer terug kan  komen. Patiënten gaan dan vaak niet terug naar de huisarts omdat er toch niets aan kan worden gedaan.
Het stellen van de diagnose Tietze kan de patiënt helpen, maar daarmee is de rol van de arts natuurlijk nog niet voorbij. De patiënt weet dan wel wat hem mankeert, maar de huisarts is geen specialist en weet over het algemeen weinig van het ziektebeeld. Normaal gesproken hebben huisartsen een begeleidende en in veel gevallen een coördinerende rol bij chronische en weinig voorkomende of zeldzame ziekten, zoals Tietze en costochondritis. Dat gaat verder dan alleen het stellen van de diagnose. Goed luisteren, de klachten serieus nemen en de patiënt, waar nodig, doorverwijzen naar de specialist of pijnpoli  is al een goed begin.

Het syndroom van Tietze  geeft naast het klinische beeld ook vaak nog veel angst en stress met zich mee. Dit omdat Tietze vaak verward wordt met hartklachten.

Het is daarom belangrijk de patiënt gerust te stellen, duidelijk uit te leggen wat Tietze is en indien nodig door te verwijzen om andere kwalen uit te sluiten.

Optimale relatie en gouden regels

Tips voor een optimale relatie met de huisarts

 • Vraag bij een gesprek, hoe de huisarts denkt over zaken als alternatieve geneeswijzen of het voorschrijven van medicijnen.
 • Noteer voor een bezoek aan de huisarts uw vragen. Dit dient tijdens het gesprek als  geheugensteuntje en na afloop als controle.
 • Wees open. Zeg wat u denkt, voelt en wilt. Durf te vragen om meer informatie als iets onduidelijk is.
 • Zeg het ook als u zich niet serieus genomen voelt of ontevreden bent over de behandeling.
 • Spreek uw eventuele angsten en twijfels uit. Als u weer thuis bent is het te laat.
 • Herhaal na afloop van het bezoek de gegeven informatie om te kijken of u alles  goed begrepen hebt.
 • Bestaat er een folder vraag daar dan om.
 • Schroom niet om in een belangrijke situatie een “second opinion” te vragen. Het is immers uw lichaam en uw gezondheid.

Een patiënt mag er op vertrouwen dat zijn (huis)arts:

 • Hem met acute borstpijnklachten altijd ontvangt en onderzoekt.
 • Zijn klachten serieus neemt, ook al is de oorzaak hem niet direct bekend.
 • Weet dat je je pijn niet bedenkt.
 • Begrijpt dat de pijn zo erg is als de patiënt die ervaart.
 • Hem goed uitlegt wat de aandoening die gediagnostiseerd is inhoudt.
 • Hem niet de deur uitstuurt met de boodschap “leer er maar mee leven”.
 • Hem verwijst naar eventuele patiënte informatie.
 • Hem in voorkomende gevallen verwijst naar een centrum voor behandeling van chronische pijnklachten.
 • Er bij medische ingrepen rekening mee houdt, dat mensen met chronische pijn vaak meer, of andere medicijnen nodig hebben.
 • Vertrouwt op- en handelt naar zijn gezonde klinische verstand.
 • Begrijpt dat de patiënt er ondanks alles goed verzorgd kan uitzien er zelfs kan lachen en plezier kan hebben.
 • Zichzelf ziet als een goede schakel tussen de behandelaar en de patiënt hij samen met de patiënt naar een oplossing zal zoeken.
 • Hem altijd ongevraagd de testresultaten geeft.
 • Hem altijd uitnodigt contact met hem op te nemen als de klachten voortduren.
 • Altijd bereid is om de situatie opnieuw te bekijken.
 • Hem bij diagnostische twijfel in ieder geval een pijnstiller voorschrijft (behalve bij allergie).
 • Hem behandelt zoals hij zelf graag behandeld zou willen worden.

Verschillende behandelingsopties

Fasciatherapie F.I.T. bij het syndroom van Tietze

Het syndroom van Tietze wordt zowel in de medische wereld (huisarts en ziekenhuis) als in de paramedische wereld (fysiotherapeut, oefentherapeut, etc.)  vaak als ‘onbegrepen klachten’ bestempeld. De klachten die patiënten met het syndroom van Tietze ervaren, kunnen gelukkig in veel gevallen spontaan herstellen binnen een aantal weken of maanden. Echter de mensen met langdurige klachten (soms zelfs toenemend) hebben vaak verschillende artsen en specialisten gezien, vaak zonder veel succes. De ervaring leert dat u samen met een Fasciatherapeut behoorlijk impact kunt maken op uw klachtenpatroon, zelfs tot volledig herstel.

De technieken die worden gebruikt tijdens Fasciatherapie F.I.T. zijn niet of nauwelijks pijnlijk en bestaan veelal uit warmtetherapie, triggerpointbehandeling en rustige massage-achtige technieken. Eigenlijk hebben alle gebruikte technieken hetzelfde doel, namelijk het soepel en bewegelijk maken van de fascia, zodat bewegingsvrijheid weer normaliseert, de spanning afneemt en de afvoerstoffen uit het weefsel afgevoerd worden. Naast de behandeling die de Fasciatherapeut uitvoert wordt er gekeken naar de mogelijke oorzakelijke en in standhoudende factoren. Het adempatroon, de bewegelijkheid en de veerkracht van het fasciale systeem, psycho-emotionele belasting, het voedingspatroon, de slaapkwaliteit en kennis omtrent pijn zijn aangrijpingspunten om een positieve impact te maken op uw klachtenpatroon. Onze ervaring is dat in de meeste gevallen de klachten verdwijnen of op zijn minst fors kunnen verminderen.

Fasciatherapie F.I.T. is een nieuwe behandelvorm die valt binnen het domein van de fysiotherapeut, behandelingen worden gedeclareerd als fysiotherapie. Zie www.fasciaweb.nl voor meer informatie over deze behandelvorm. Zoekt u een therapeut in uw omgeving die getraind is in de behandeling van het syndroom van Tietze, dan kunt u contact opnemen met onze secretaresse  (info@fasciaweb.nl). Op dit moment is het aantal therapeuten nog niet zo groot, maar we gaan binnenkort nascholing verzorgen zodat er meer therapeuten zullen zijn met voldoende kennis van het syndroom van Tietze.

Tens apparaat

TENS-apparaat

De afkorting TENS staat voor Transcutane Elektrische Nervus Stimulatie. TENS werkt op twee manieren tegen pijn:

 1. De TENS blokkeert het pijnsignaal dat naar de hersenen gaat. Hierdoor gaan er minder pijnprikkels naar de hersenen.
 2. Het lichaam wordt zelf aangezet tot het produceren van stoffen waarvan een pijnstillende werking uitgaat.

De mate van pijnverlichting tijdens de behandeling en het aantal uren van pijnverlichting nadat u met de behandeling bent gestopt, is voor iedereen verschillend. Meestal neemt na verloop van tijd het pijnstillend effect toe.

Het TENS-apparaat heeft een ingebouwde, oplaadbare Li-ion-batterij voor langdurig gebruik. Het apparaat is met een snoertje aan een, twee of vier elektroden verbonden, die op de huid worden geplakt. U kunt het apparaat door een klem aan bijvoorbeeld een riem of ander kledingstuk bevestigen waardoor het niet zichtbaar hoeft te zijn voor anderen.

Infrarood Thermomat Jade

Deze therapeutische ver-infrarood thermomat is speciaal gemaakt om ontspannen op te liggen. Doordat gebruik gemaakt wordt van jade stenen zal de infrarood warmte tot wel 12 cm diep in het lichaam werken. Jade/Toermalijn en Geranium versterken de stralingswarmte. Deze Thermomat wordt aanbevolen bij mensen met fibromyalgie en andere reumatische klachten, rugpijn, vermoeide en vastzittende spieren, mensen die extra calorieën willen verbranden, als warming up voor de yoga of de ouderen onder ons die graag van hun bewegingsvrijheid genieten.

Let op: er zijn wat contra indicaties bij gebruik van de mat. Deze staan ook vermeld bij het product.
Te denken aan:

 • De thermomat mag niet worden gebruikt bij snel groeiende kwaadaardige hersentumoren of bij ernstig huidletsel
 • Bij zwangerschap en mensen met een pacemaker niet boven de 42 graden en niet langer dan 1 tot 1½ uur aaneengesloten gebruiken.
 • Kinderen en hoogbejaarde mensen altijd onder begeleiding laten gebruiken.
 • Raadpleeg bij specifieke klachten altijd eerst je huisarts of specialist.

Dit product is een gezondheidsproduct en kan bijdragen aan uw gezondheid, het is daarentegen geen geneesmiddel, vervanging van een medische behandeling of medisch advies. Overleg bij twijfel altijd met uw huisarts.

Tips over beweging

Tien tips voor bewegen bij het syndroom van Tietze en costochondritis

 1. Het allereerste advies is misschien ook wel direct het meest belangrijke: je maakt niks in je lichaam kapot door te bewegen. Probeer dus ondanks de klachten toch in beweging te blijven. Laat de angst voor meer pijn of om iets kapot te maken niet leidend zijn.
 2. Ervaar wat voor jou persoonlijk het beste werkt door verschillende dingen uit te proberen en je eigen grenzen aan te voelen.Het belangrijkste is om iets te kiezen wat bij je past en wat je leuk vindt.
 3. Probeer elke dag een half uur te bewegen, dit kan ookbuiteneen rondje wandelen of fietsen zijn.
 4. Wanneer je erg veel last hebt van je klachten of een slechte dag hebt, kun je het iets rustiger aan doen dan op de goede dagen.Probeer als je klachten hebt vooral aandacht te besteden aan de beweeglijkheid (het in beweging houden) en ontspanning.
 5. Het versterken van de rompspieren kan ervoor zorgen dat er minder klachten worden ervaren. Door de spieren van de buik, borst en rug te versterken, zorg je voor een betere houding en is je lichaam beter in staatom zichzelf goed op te vangen op dagen dat je meer last hebt.Met beleid kracht opbouwen is goed om te doen in perioden waarin je wat minder last hebt.
 6. Gewrichten werken constant samen en beïnvloeden elkaar. Een bewegingsbeperking in de rug kan klachten op de borst geven. Werken aan beweeglijkheid van heel het lichaam is dus altijd goed.
 7. Geschikte sporten zijn vermoedelijk fitness, fietsen en wandelen. Let hierbij op dat de meest geschikte intensiteit voor iederepersoon anders ligt.
 8. Zwemmen en bewegen in warm water wordenvaak als heel prettig ervaren, aan de ene kant door de warmte en aan de andere kant doordat erin het waterminder druk op de gewrichten komt.
 9. Yoga is er in verschillende vormen (verschillend in intensiteit). In de basis word je er soepeler en meer ontspannen van. Het bevordert een gezond functionerende borstkas omdat deze beweeglijker wordt. Er is aandacht voor een goede, rustige ademhaling vanuit de buik. Deze manier van ademen kan bij Tietze bijdragen aan klachtenvermindering en meer ervaren rust.
 10. Tijdens alle vormen van bewegen waar je je prettig bij voelt, maakt het lichaam endorfine aan. Deze stof heeft een pijn dempende werking en je zal de klachten als minder heftig ervaren en er dus minder mee bezig zijn.

Onze vereniging is lid van het ReumaNederland, omdat het syndroom van Tietze een reumagerelateerde aandoening is. Het ReumaNederland geeft aan dat het erg belangrijk is dat u blijft bewegen, ook als u de diagnose syndroom van Tietze heeft gekregen.

Enkele tips over bewegen van ReumaNederland

 • Blijf binnen uw grenzenHet is verstandig bij de beweging niet over uw grenzen te gaan. Als de ziekte rustig is, kunt u meer doen dan wanneer de ziekte actief is. Een fysio- of oefentherapeut die bekend is met reumatische klachten kan u adviseren over geschikte oefeningen en oefenvormen. Er zijn veel mogelijkheden: individueel, groepstherapie, zwemmen, medische fitness en aangepast sporten.
 • SportenEen advies over sporten is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Meestal kunt u contactsporten en sporten met grote lichamelijke inspanning of piekbelastingen beter vermijden. Geschikter zijn sporten als fitness, zwemmen, fietsen en wandelen. Bij zwemmen, fietsen en wandelen beweegt u gelijkmatig en hoeven uw gewrichten geen grote schokken op te vangen. Zwemmen en oefenen in verwarmd water is een goede manier van bewegen. In het water worden uw gewrichten niet zwaar belast. Ze worden door het water ondersteund. Bij fietsen kunt u uw gewrichten beschermen door in een lichte versnelling te fietsen en rechtop te zitten. Een terugtraprem kan prettiger zijn dan handremmen. Er zijn natuurlijk nog meer sporten en activiteiten te bedenken waarmee u uw conditie kunt verbeteren. Belangrijk is dat u iets kiest dat bij u past en waar u plezier aan beleeft. U kunt advies vragen aan uw fysiotherapeut, oefentherapeut of arts.
 • Samen oefenen U kunt ook bewegen in groepsverband. Veel reumapatiëntenverenigingen organiseren naast zogenaamde ‘droge’ oefengroepen ook hydrotherapie-groepen waarin u in warm water oefent onder begeleiding van een fysiotherapeut. Vaak wordt het oefenen in het water gecombineerd met oefeningen op het droge. De ervaring leert dat leden van een oefengroep gemakkelijker de discipline van regelmatig bewegen opbrengen.

Bron:www.ReumaNederland.nl
Meer informatie vindt u op de website van ReumaNederland

Voeding

Het is algemeen bekend dat voeding een positieve bijdrage levert aan de algehele gezondheid. Voeding kan niet alleen ziektes voorkomen, maar heeft bij veel ziektes ook een heilzame werking. Tegenwoordig heeft iedereen een andere mening over voeding en over wat gezond is en wat niet. Dat kan leiden tot verwarring. In dit artikel geven we daarom een aantal goede richtlijnen die je de basis geven voor het samenstellen van een gezond voedingspatroon en advies specifiek voor patiënten met syndroom van Tietze en/of costochondritis.

De Schijf van Vijf
In de ‘Richtlijnen goede voeding’, staat beschreven welke voeding in het algemeen het best is voor je lichaam en het Voedingscentrum heeft deze richtlijnen vertaald in de Schijf van Vijf. De Schijf van Vijf laat in vijf vakken een optimale combinatie zien van productgroepen die een gunstig effect hebben op je gezondheid en die gezamenlijk voorzien in de voedingsstoffenbehoefte. Het gaat hier om de vakken 1) groente en fruit, 2) smeer- en bereidingsvetten, 3) zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei, 4) brood, graanproducten en aardappelen en 5) dranken.

Vak 1: Groenten en fruit
Groenten en fruit bevatten voedingsstoffen die het risico op hart- en vaatziektes, darm- en longkanker en diabetes type 2 verlagen. Eet per dag ten minste 250 gram groenten en 2 porties fruit (200 gram).

Vak 2: Smeer- en bereidingsvetten
Vet is een belangrijke bouwstof voor het lichaam en levert onder andere de vitaminen A, D en E. Volwassen mannen en vrouwen hebben respectievelijk 65 en 40 gram smeer- en bereidingsvetten per dag nodig.

Vak 3: Zuivel, noten, vis, peulvruchten, vlees en ei
Meer plantaardig en minder vaak vlees eten: in deze groep draait het om afwisseling tussen dierlijke en plantaardige producten. Zo kunnen noten de kans verkleinen op hart- en vaatziekten. Daarnaast verklein je ook het risico op darmkanker door dagelijks 2 tot 3 porties zuivel per dag te consumeren.

Vak 4: Brood, graanproducten en aardappelen
In dit vak spelen volkoren graanproducten de hoofdrol, zoals volkorenbrood, havermout en zilvervliesrijst. Het risico op hart- en vaatzieken, diabetes type 2 en darmkanker wordt al verkleind door het eten van 3 opscheplepels volkoren graanproducten of 3 volkoren boterhammen per dag.

Vak 5: Dranken
Dagelijks heeft het lichaam 1,5 tot 2 liter vocht nodig; het grootste deel daarvan moet uit dit vak komen. Je lichaam heeft vocht nodig, maar extra suiker? Zeker niet. Daarom vind je in de Schijf van Vijf de dorstlessers zonder calorieën: water, koffie en thee.

Alleen voor leden

Dit kader verbergt inhoud die alleen beschikbaar is voor leden. Bent u nog geen lid? Via onderstaande knop kunt u uw lidmaatschap afsluiten. Deze is 12 maanden geldig en geeft meteen toegang tot deze en andere inhoud. Bent u al lid? Gebruik dan de link om in te loggen op uw account.

Word lidIk ben al lid

Geschreven door: MMJM van Delft, Voedingsdeskundige

Tietze en werk

Oorzaken

Dat de arbeidsparticipatie in veel gevallen niet optimaal is heeft meerdere oorzaken. In veel gevallen  speelt als oorzaak de grote onbekendheid met de aandoening mee van werkgevers, leidinggevenden en collega’s. Dit kan tot problemen leiden op de werkplek. Daarnaast speelt onbekendheid met het ziektebeeld en de gevolgen ook bij professionals c.q. behandelaars die hierbij betrokken zijn. Maar ook de mensen met een chronische aandoening of handicap zijn zelf niet altijd op de hoogte van de invloed van de aandoening op werk, de oplossingen die hiervoor gevonden kunnen worden en de regels en wetten die er zijn, als het mis gaat. Door deze onbekendheid en mogelijke vooroordelen komt het gesprek tussen de medewerker en de werkgever (en anderen) in veel gevallen niet of niet goed op gang en worden er geen oplossingen gevonden voor problemen die zich op de werkplek voordoen.

Gevolgen

Mensen met een chronische aandoening of handicap komen vaak in de bijstand terecht, hun bedrijf gaat failliet, of ze zijn akkoord gegaan met een kleine UWV-uitkering, omdat er geen oplossing gevonden kon worden voor behoud van werk met een beperking. Werk is nodig om de financiële positie te verbeteren, waardoor meedoen in de maatschappij ook beter mogelijk wordt.

Advieslijn

Bent u ontevreden over uw huisarts of specialist, voelt u zich niet serieus genomen en wilt u weten wat u daaraan kunt doen? Via de Advieslijn van de Consumentenbond helpt men u graag verder. Het nummer van de Advieslijn is 070-4454545. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-18.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de klachtenprocedure en uw recht om een andere arts te kiezen of een second opinion te vragen. Voor leden van de Consumentenbond is het advies gratis.

Filmpjes, folders en boeken

Er komen steeds meer filmpjes over het syndroom van Tietze en costochondritis beschikbaar. De vereniging heeft een eigen YouTubekanaal.

Video’s

Folders

Ons vereniging heeft een folder laten maken. Deze is bedoeld om kort de noodzakelijke informatie te kunnen verstrekken over het syndroom van Tietze en de Tietze-vereniging, en is bedoeld voor patiënten,  medici en belangstellenden. De folder kunt u hieronder bekijken en verspreiden onder o.a. huisartsen, specialisten, therapeuten, familie, bekenden en werkkring. U draagt dan bij aan het breder bekend worden van de aandoening.

Boeken

‘Chronisch Tietze of costochondritis. Leer er maar mee leven’ heet het boek dat in opdracht van onze vereniging is geschreven. Het boek laat zien dat er veel uitdagingen liggen voor de patiënt met Tietze en/of costochondritis. Lichamelijke problemen, angst, hulpeloosheid en ervaringen met onbegrip kunnen hun tol eisen en tot verminderd welbevinden leiden. Paperback is uitverkocht. U kunt wel de ebook versie downloden via  Downloaden via deze link.

Informatiemagazine over Tietze. Verhelderende informatie over onderzoek, behandelingen en de gevolgen. Een verzameling van praktische oplossingen, zorgvuldig samengesteld door deskundigen, die u nergens anders vindt. Geen omslachtige uitleg, maar duidelijk en direct, met toepasbare oplossingen. Nieuwe leden ontvangen het informatiemagazine bij inschrijving.

Alleen voor leden

Dit kader verbergt inhoud die alleen beschikbaar is voor leden. Bent u nog geen lid? Via onderstaande knop kunt u uw lidmaatschap afsluiten. Deze is 12 maanden geldig en geeft meteen toegang tot deze en andere inhoud. Bent u al lid? Gebruik dan de link om in te loggen op uw account.

Word lidIk ben al lid

Alleen voor leden

Dit kader verbergt inhoud die alleen beschikbaar is voor leden. Bent u nog geen lid? Via onderstaande knop kunt u uw lidmaatschap afsluiten. Deze is 12 maanden geldig en geeft meteen toegang tot deze en andere inhoud. Bent u al lid? Gebruik dan de link om in te loggen op uw account.

Word lidIk ben al lid

Nieuws

Latest news

Picknick & wandeling zaterdag 11 mei 2024

Het is tijd voor een nieuwe jongerenactiviteit! Zaterdag 11 mei gaan we wandelen en picknicken in de Botanische Tuinen van Utrecht. Daar is o.a. een…

De Arbeidsparticipatietool en de Studietool zijn weer in de lucht

De arbeidsparticipatietool Na een tijdje uit de lucht te zijn geweest, is de arbeidsparticipatietool weer beschikbaar, zie Arbeidsparticipatietool – Samen bouwen aan participatie Waarom? Mensen…

Helpt u mee meer te begrijpen over pijn en vermoeidheid bij reuma?

VUL DAN ONDERSTAANDE VRAGENLIJST IN Link: https://encuestas.ugr.es/index.php/969443?lang=nl Onderzoekers en patiënten uit Europa onderzoeken factoren die pijn en vermoeidheid beïnvloeden bij reumatische aandoeningen. Het invullen van…

NHPR en ReumanetNL

De Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie is een vereniging van ongeveer 500 leden van de Nederlandse health professionals in de reumatologie. Onderdeel hiervan is…

Back To Top